Nieuw logo
Zelfde innerlijk

Lieve vrienden van KUNST KAN,

Wij nodigen jullie met trots uit voor ‘iets bekends’ en ’iets nieuws’.

De eerste reden voor deze uitnodiging is de derde editie van de jaarlijkse Salon der kunstenaars. Een expositie waar een grote groep kunstenaars uit de buurt en bevriende kunstenaars hun werk tentoonstellen; waar de muren van plint tot plafond gevuld zijn. Dit jaar tonen wij een hele mooie en poëtische selectie met werken in verschillende disciplines.

Daarnaast maken wij met deze tentoonstelling de transitie naar onze nieuwe identiteit en zetten wij verdere stappen op het internationale kunstplatform. De combinatie van het exposeren van veel internationale kunstenaars en de onuitspreekbare naam van KUNST KAN hebben gemaakt dat wij gekozen hebben voor Engelstalig, dit uit zich zowel in onze nieuwe  naam als in al onze toekomstige communicatie-uitingen.

Een nieuwe naam, een nieuw logo, aan de sfeer, programmering en bevlogenheid verandert er echter niets. Wees op alle tijden welkom. Geniet van de kleine evenementen, performances, etentjes en Q&A’s door het jaar heen en maak vrienden.

Een voorproefje van onze nieuwe identiteit is vast te zien op onze vernieuwde website. Draag je ons een warm hart toe en wil je ons steunen, dan kun je vriend van ons worden, deze link geeft je alle informatie.

Wij hopen met jullie de feestelijke opening te vieren op 11 december 2022 van 17.00 tot 20.00 uur, en beleef zelf Wat Kunst Kan Doen!

De Salon loopt van 11/12/2022 tot en met 28/01/23.

New logo
Same artspace

Dear friends of KUNST KAN/WHAT ART CAN DO,

We proudly invite you to ‘something familiar’ and ‘something new’.

The first reason for this invitation is the third edition of the annual Salon of Artists. An exhibition where a large group of artists from the neighborhood and befriended artists exhibit their work; where the walls are filled from plinth to ceiling. This year we show a very beautiful and poetic selection with works in different disciplines.

In addition, with this exhibition we are making the transition to our new identity and taking further steps on the international art platform. The combination of exhibiting many international artists and the unpronounceable name of KUNST KAN have made us choose English-speaking, this is reflected both in our new name and in all our future communication expressions.

However, a new name, a new logo, the atmosphere, programming and enthusiasm do not change anything. Be welcome at all times. Enjoy the small events, performances, dinners and Q&As throughout the year and make friends.

A taste of our new identity can be seen on our renewed website. If you have a warm heart for us and want to support us, you can become a friend of ours, this link will give you all the information.

We hope to celebrate the festive opening with you on December 11, 2022 from 17:00 to 20:00, and experience for yourself What Art Can Do!

The Salon runs from 11/12/2022 to 28/01/23.