WIE ZIJN WIJ?


Stichting What Art Can Do, opgericht door Simone Swildens en haar team in 2018 in Amsterdam, is om een omgeving te organiseren, stimuleren, faciliteren en steunen, waarin internationale kunst – in de meest brede zin – kan dienen als katalysator voor cross-culturele dialoog, en inzicht kan bieden in de sociale, economische en politieke kwesties van onze tijd. De stichting probeert deze doelen te bereiken door een internationaal platform te creëren dat zich richt op interculturele samenwerking en uitwisseling van ervaring en kennis, en dat toegankelijk is voor een breed publiek.


WAT DOEN WIJ?


INTERNATIONALE PROJECTEN
Internationaal zal zij grote projecten organiseren, cureren en naar Amsterdam halen.
https://here-now.nl

KUNSTRUIMTE
Op Lokaal niveau ontwikkelen wij KUNST KAN... een productie- en presentatieruimte die hedendaagse kunsten aan een breed publiek toont.  Als intieme verbindende kunstruimte staat zij open voor een breed palet aan samenwerkingen waarbij het presenteren van kunstenaars, artiesten, muzikanten, schrijvers, filosofen en de buurt voorop staan. Een verfijnd begrip van plaats en ruimte in een geglobaliseerde wereld. Het vernieuwde concept wordt opgebouwd vanuit betrokkenheid en de buurt.


Tweede Tuindwarsstraat 4
1015 RZ Amsterdam
info@kunstkan.nl

Openingstijden
Donderdag t/m Zaterdag
13.00 t/m 18.00 
︎   ︎  ︎