Kunst Kan-tine
De Zwevende Zes

4 september 2021 tot 4 oktober 2021

Ricardo van Eyk
Rood Kok
Lennart de Neef
Jan Tromp
Rein Verhoef
Hilke Walraven

Hilke Walraven

Binnen mijn werk neem ik alledaagse, herkenbare elementen uit mijn omgeving als ‘een park, een feest, een ochtend’ onder de loep. Onderweg zijn, (ver)dwalen en bespieden (observeren), een schouwspel op straat, de geluiden van mijn koelkast, rituelen als het maken van een ontbijt of de plattegrond van een park vormen een rode draad in het ontstaansproces en werken als beginpunten voor nieuwe inzichten.

Een hierop volgende ideeënstroom verloopt erg associatief en wordt vastgelegd in tekeningen, tekst of een verzameling. Mijn atelier doet dienst als een laboratorium waarin de ideeën een gestalte krijgen door het experimenteren met verschillende materialen en media. Door ogenschijnlijke tegenstrijdigheden samen te voegen, zowel in het idee als in het materiaalgebruik, ontwikkelen eigen wetmatigheden en een logica die de essentie van een oorspronkelijke functie ontdoet of vervormt.

www.hilkewalraven.nl

Jan Tromp

‘Een vorm met een raampje is een woning, een vorm met oogjes is een beest. Een piraat is van hechtingen gemaakt en het bureaublad is veelal chaotisch.’ Het schetsboek van beeldend kunstenaar en muzikant Jan Tromp stroomt over van associatieve gedachten en voorstellingen, verbeeld in vlotte pentekeningen. Al schetsend onderzoekt hij op speelse wijze hoe vorm betekenis krijgt, maar hier ook steeds weer aan lijkt te ontsnappen. Hoe weet je zeker, wat het is dat je ziet?
– Pim Tieland over Jan Tromp

www.jantromp.com

Ricardo van Eyk

“Mijn praktijk geeft vorm aan mijn verwondering over de constante tijdelijkheid van het stadse landschap, of breder gezien: de man-made world. Visueel en cultureel gelaagde botsingen zoals gevandaliseerd minimalistisch straatmeubilair of gedateerde architectuur ingepakt in steigers en netten, beïnvloeden een speels proces van entropie en reparatie in het atelier. In een zowel verfijnde als agressieve manier van werken, worden materiaal; gebaren en motieven uitgeput en opgelapt als palimpsesten, resulterend in schilderijen en ruimtelijke installaties.”

www.ricardovaneyk.nl

Rein Verhoef

Het werk van Rein Verhoef wordt gekenmerkt door geometrische ritmes en archetypische vormen die hun oorsprong vinden in de optimalisatie en productiviteit van productieprocessen. Hier spelen ordening, archivering en stapelingen een belangrijke rol, zowel in de opslag van de fysieke goederen en objecten in het magazijn als die van de donkere materie. Zo worden door zijn observaties binnen de installaties parallellen gelegd met gedrag op de werkvloer en onderlinge verhoudingen tussen mens, object en (werk)omgeving, en met die van de toeschouwer.

https://reinverhoef.tumblr.com/

Rood Kok

Rood Kok is al langere tijd geïnspireerd door zowel de cultuur als de esthetiek van constructie. Vandaar dat in zijn werk de constructie nooit in dienst staat van de vorm.  Het is juist de zoektocht naar de perfecte balans tussen constructie en vorm waaruit zijn beelden ontstaan. Zo is hij bijvoorbeeld op zoek naar de autonoom/beeldende kwaliteit van de bouwstenen zonder deze van zijn pragmatische functie te ontdoen.

www.roodkok.com

Lennart de Neef

Binnen mijn artistieke praktijk, onderzoek ik de visuele waarde van de menselijke handeling als een bewuste of onbewuste reactie op het ontworpen landschap van vandaag. Het conflict tussen de digitaal ontworpen ‘hyperrealiteit’ en de fysieke werkelijkheid van deze ideeën, trekt mijn aandacht en inspireert mij.
Ik werk met commerciële beelden en media, die normaal gebruikt worden om snel aandacht te trekken, om werken en installaties te creëren die een contemplatieve houding nodig hebben.

www.lennartdeneef.nl