Kunst Kan-tine
De Zwevende Zes

4 september 2021 tot 4 oktober 2021

Ricardo van Eyk
Rood Kok
Lennart de Neef
Jan Tromp
Rein Verhoef
Hilke Walraven

De Kantine

‘De Kantine’ als vertrekpunt. De kantine is een plek waar gevierd, gepauzeerd en uitgerust wordt, waar leden van clubs zich verzamelen. Het wordt gerund door en voor leden, een locatie waar al generaties lang hetzelfde eten geserveerd wordt en de prijzen amper zijn gestegen. De kantine bevindt zich op zeer uiteenlopende plekken, met telkens dezelfde functie. Van bouwplaats tot kantoor, van lokale voetbalclub tot topsport locatie. Deze sociale ruimte is een constante factor, vertrouwd en eenvoudig.

Tijdloos maar tegelijkertijd altijd verouderd. Wij zijn een groep van 6 jonge kunstenaars die elkaar kennen van de HKU in Utrecht waar we allen in 2016 zijn afgestudeerd. Momenteel delen wij in Utrecht een atelierruimte waar we 6 aparte studio’s in hebben gebouwd, een ambitieus bouwproject, groter dan wij ooit eerder hadden georganiseerd. Dit bouwproject heeft geleid tot een vertrouwen in elkaars diverse kwaliteiten. Het benadrukt onze onderlinge ambities en enthousiasme voor hechtere artistieke samenwerkingen.

In het verleden hebben wij in verschillende samenstellingen samengewerkt aan diverse projecten. Zoals bijvoorbeeld de projectruimte ‘Dappie’ in Amsterdam-Oost. Hier organiseerden wij (solo)tentoonstellingen waarmee we jonge kunstenaars een podium boden. Verder hebben we een collectieve bijdrage geleverd aan het lichtkunst evenement ‘Parklicht’. Onder de naam ‘Achterlicht’ toonden we werk in en rondom het ontleedkundig laboratorium aan de Mauritskade. Begin 2020 hebben we op het kantoor van onze atelier verhuurder ‘de Plaatsmaker’ een groepstentoonstelling gerealiseerd.

Deze specifieke context zorgde voor een dynamische tentoonstelling van bestaande werken en ter plekke gemaakte ruimtelijke ingrepen. Ons plan is om in een werkperiode van één maand nieuw en bestaand werk samen te brengen in een door ons vormgegeven setting rondom het thema ‘de Kantine’, in de breedste zin van het woord. Het concept mag niet dogmatisch zijn maar moet juist vrijheid bieden. Binnen het kader kan en mag alles gebeuren. Wij willen een duidelijke architectonische ingreep maken in de expositieruimte, welke vanzelfsprekend aansluit op het thema. Als individuele kunstenaars hebben wij allemaal onze eigen werkwijze, interpretaties en onderwerpen. Deze verschillende invalshoeken willen wij gebruiken om het thema gezamenlijk en individueel te onderzoeken. Zowel beeldend als conceptueel, niet aan een bepaald medium gebonden.

Als een antroposoof die een fenomeen bestudeerd.

Mede mogelijk gemaakt door